avoinna
ke-la12-18
su12-16
FacebookInstagram
Tutustu taiteilijaan: Arja Goldblatt-Valkonen


Kuvataiteilija Arja Valkonen-Goldblattille taide on ollut ammatti ja elämäntapa jo yli neljäkymmentäviisi vuotta. Valkonen-Goldblattille eri tekniikoilla työskentely on..

Turun Taidelainaamon vuokraussäännöt
1. Vuokraoikeus on jokaisella 18 vuotta täyttäneellä henkilöllä sekä yrityksillä ja rekisteröidyillä yhteisöillä. Vuokraoikeuden käyttäminen edellyttää, että vuokraaja ilmoittaa henkilötietonsa ja todistaa virallisesti henkilöllisyytensä. Turun Taidelainaamolla/Turun Taiteilijaseura ry:llä (myöhemmin Taidelainaamo) on oikeus tarkistaa vuokraajan luottotiedot.
2. Vuokralleantaja on vuokrasopimuksessa mainittu taiteilija, jonka nimissä ja lukuun Taidelainaamo tekee vuokrasopimuksen.
3. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi, ja vuokranmaksukausi on yksi (1) kuukausi. Vuokrasopimus purkautuu, kun vuokraaja palauttaa teoksen Taidelainaamoon. Teos pitää tällöin palauttaa ennen seuraavaa eräpäivää.
4. Jos vuokrasopimus irtisanotaan ja kuukausivuokria on maksettu ennakkoon, palautetaan ennakot vuokraajalle.
5. Vuokraaja voi lunastaa taideteoksen maksamalla koko hinnan kerralla tai maksamalla kuukausivuokria, kunnes teoksen myyntihinta täyttyy. Sopimuksessa esiintyvä kuukausivuokra on minimisumma, ja halutessaan vuokraaja voi maksaa lunastushintaa pois suuremmissa erissä. Taiteilija säilyttää omistusoikeuden taideteokseen, kunnes myyntihinta on kokonaan maksettu.
Arvonlisävero
6. Näissä ehdoissa esitettävät taideteosten myyntihinnat ja kuukausivuokrat sisältävät arvonlisä­veroa vuokralleantavan taiteilijan veroaseman mukaan.
7. Kun vuokralleantava taiteilija on arvonlisävero­velvollinen (alv. rek.), sisältyy myyntihintoihin ja kuukausivuokriin kulloinkin voimassa olevan taide-esineiden luovutukseen sovellettavan verokannan mukainen arvonlisävero.
8. Arvonlisävero on nyt kymmenen (10) prosenttia, jos taideteos todennäköisesti lunastetaan ja muussa tapauksessa kaksikymmentäneljä (24) prosenttia. Tämä ei vaikuta asiakkaan maksamiin summiin.
Vuokrat
9. Taideteoksen kuukausivuokra (alv 0%/10%) määräytyy teoksen myyntihinnan (alv 0%/10%) mukaan seuraavasti:
alle 300 € vuokra 10 €/kk 1000 € alkaen 50 €/kk
300 € alkaen 15 €/kk1200 € alkaen 60 €/kk
400 € alkaen 20 €/kk1400 € alkaen 70 €/kk
500 € alkaen 25 €/kk1600 € alkaen 80 €/kk
600 € alkaen 30 €/kk1800 € alkaen 90 €/kk
700 € alkaen 35 €/kk2000 € alkaen 100 €/kk
800 € alkaen 40 €/kkjne.
900 € alkaen 45 €/kk
10. Vuokranmaksun eräpäivä on sama kuin taideteoksen vuokrauspäivä, ja vuokra maksetaan kultakin kuukaudelta etukäteen Turun Taiteilijaseura ry:n tilille sopimuksen maksuviitettä käyttäen. Viitenumero on teoskohtainen ja löytyy vuokrasopimuksesta.
11. Kuukausivuokrista ei lähetetä erikseen laskuja.
12. Maksukehotuksesta peritään kuluina viisi (5) euroa.
13. Vuokranmaksun toistuva viivästyminen tai laiminlyönti aiheuttaa vuokraoikeuden menetyksen ja vuokrasopimus puretaan. Vuokraajan on tällöin välittömästi palautettava vuokraamansa teos/teokset sekä maksettava erääntyneet maksut ja perimiskulut kokonaisuudessaan.
Muuta
14. Vuokraaja korvaa taideteokselle ja/tai kehykselle vuokra-aikana tapahtuneet vahingot.
15. Vuokraajalla ei ole oikeutta muuntaa teosta millään tavoin esim. kehyksiä vaihtamalla.
16. Vuokraajalla ei ole oikeutta kopioida, kuvata eikä julkisesti esittää vuokraamiaan taideteoksia, ellei asiasta ole erikseen taiteilijan kanssa sovittu.
17. Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan Taidelainaamolle henkilötiedoissaan tapahtuneet muutokset.
18. Vuokrasopimus on henkilö-, yhteisö- tai yrityskohtainen eikä sitä voida siirtää kolmannelle osapuolelle.
19. Asiakkaan henkilötietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti luottamuksellisesti eikä luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.
Turun Taidelainaamo | Turun Taiteilijaseura ry